Skip to main content

Atypisk autisme

Varierer både i symptomer og sværhedsgrad

Atypisk autisme adskiller sig fra infantil autisme ved et senere tidspunkt for begyndelse og/eller ved, at kun to af de tre hovedsymptomer, som der ses ved infantil autisme, er tilstede

ICD-10 er atypisk autisme F84.1 opdelt i tre underkategorier:

  • 1.0 Autisme atypisk mht. begyndelsesalder.
  • 1.1 Autisme atypisk mht. symptomatologi.
  • 1.2 Autisme atypisk mht. både begyndelsesalder og symptomatologi.

Den første kategori, atypisk autisme mht. begyndelsesalder, dækker over de børn, hvor man først ser symptomer på autismen efter treårsalderen. Den anden kategori, aytpisk autisme mht. symptomatologi, dækker over de børn, som kun opfylder en til to af de tre kriterier for infantil autisme: afvigelser i det sociale samspil, afvigelser i kommunikationen og repetitiv adfærd. F.eks. gælder det de børn, der er meget sociale og har venner, men som også har en høj grad af repetitiv adfærd, herunder særinteresser og ekstremt behov for struktur. Den tredje kategori, atypisk autisme mht. både begyndelsesalder og symptomatologi, dækker over gruppen af børn, der både passer på kategori et og to.

Atypisk autisme er således en bred diagnostisk kategori, der varierer både i symptomatologi og i sværhedsgrad.

Atypisk autisme er således en bred diagnostisk kategori, der varierer både i symptomatologi og i sværhedsgrad.
Atypisk autisme med mild symptomatologi kan for omgivelserne være svær at opdage. Barnet kan fungere normalt, men kan have nogle enkelte autistiske træk, f.eks. have et markant behov for faste rutiner og systematisering eller have dårligere sociale samspilsevner, dog uden at det på påfaldende vis bemærkes.
Atypisk autisme med mild symptomatologi kan udvikle sig til andre vanskeligheder som angst, depression og spiseforstyrrelser, når barnet bliver ældre og skal begynde at færdes i flere sociale kontekster og agere mere selvstændigt. Især hos piger med mild atypisk autisme, ses der en større risiko for, at de i ungdomsårene udvikler spiseproblemer. Et lille, men vigtigt mindretal af piger, der er diagnosticeret med anoreksi, opfylder samtidig de diagnostiske kriterier for en autismespektrumtilstand.

Jeg giver psykologisk og pædagogisk behandling, støtte og rådgivning omkring atypisk autisme.

Ring og hør nærmere på 42198885 eller skriv en mail til helle@boernepsykologviborg.dk.