Skip to main content

Separationsangst

I skolealderen kan separationsangst give sig udtryk ved modstand mod at komme i skole

Kernesymptomet ved separationsangst er frygt for adskillelse

Kernen i separationsangst er angst for separation fra en af forældrene, og angsten er ledsaget af bekymringer og forestillinger om, at noget frygteligt vil ske med forældrene, hvis barnet ikke er hjemme.

Angsten skelnes fra normale adskillelsesreaktioner ved en usædvanlig sværhedsgrad, ved at reaktionerne ved adskillelse varer ved, samt at barnets sociale funktionsevne dermed påvirkes. En del børn med separationsangst har samtidig symptomer på andre angsttilstande eller symptomer på depression.

I førskolealderen viser separationsangst sig først og fremmest ved, at barnet protesterer mod alle former for adskillelse fra forældrene, typisk moderen. Barnet reagerer for eksempel mod at komme i børnehave. Det kan klage over ondt i maven eller grædende klynge sig til forældrene og virke utrøsteligt. Barnet kan være bange for at sove alene og insistere på at sove i forældrenes seng. Barnet kan være optaget af forestillinger om, at der sker forældrene noget frygteligt. Typisk dominerer symptomerne barnets tilværelse og forhindrer det i alderssvarende kontakt med kammerater og selvstændighedsudfoldelse.

I skolealderen kan separationsangst give sig udtryk ved modstand mod at komme i skole. Det er karakteristisk, at barnet klarer sig godt i skolen og egentlig gerne vil i skole, men ikke er i stand til at forlade hjemmet. Ofte vil barnet udvise psykosomatiske symptomer i form af mavesmerter eller hovedpine. Det er karakteristisk, at jo længere tid der går, og jo mere fastlåst barnet bliver i sin separationsangst, desto vanskeligere er det for barnet at bryde mønsteret. Dette ses især efter weekender eller skoleferier, hvor barnet har ekstra vanskeligt ved at komme af sted hjemmefra. Omvendt ses det ofte, at hvis det lykkes barnet at komme af sted først på ugen, vil det have nemmere ved også at komme af sted de resterende skoledage i ugen.

Jeg giver psykologisk behandling, støtte og rådgivning omkring seperationsangst.

Ring og hør nærmere på 42198885 eller skriv en mail til helle@boernepsykologviborg.dk.