Skip to main content

Autisme og hvad så?

Det er vigtigt at det er en erfaren psykolog der møder et barn/ung med autisme

Dit barn/den unge får redskaber til håndtering af sin autisme. Det autistiske barn/unge tænker konkret, og har ofte et instrumental forhold til sine omgivelser.

Forstyrrelsen kategoriseres som et livslang handicap, men der kan gøres meget. Barnet/den unge kan blive mere selvhjulpet, mindre afhængig, lære at kontakte andre og holde en kommunikation i gang til praktiske foranstaltninger. Nogle kan også lære at kommunikere om mere følelsesmæssige ting, nogle børn kan lære at lege og kan lære at nyde gensidigheden i et samspil. Forholdet til andre mennesker kan personliggøres i langt højere grad end udgangspunktet.

Barnet/den unge med autismespektrumforstyrrelse har brug for regler og struktur, men kan støttes så strukturen ikke behøver at være så dominerende.

Vælg en erfaren psykolog til behandling af et barn/ung med autisme

For at kunne støtte et barn/ung med autisme, er det nødvendigt med et bredt erfaringsfeldt, såvel indenfor autismeområdet som indenfor børne/ungeområdet rent generelt. Børn og unge tænker i helt andre logikker end voksne, og et barn/ung med autisme kan blive misforstået, hvis ikke der er tale om en psykolog med et solidt fundament i såvel det normale barns udvikling, som en praksis med en diversitet af børnelidelser, så barnet/den unge med autismespektrumforstyrrelsen også ses om en ressourcestærk individualitet. Dette fokus er sikret gennem en erfaren børne/unge psykolog, fordi denne kan måle barnet imod kompetenceopsamling gennem arbejde med flere typer af børnepsykologiske og psykiatriske lidelser.