Skip to main content

Infantil autisme

Når socialt samspil og kommunikation ikke giver mening for barnet/den unge

Infantil autisme blev først beskrevet af Leo Kanner i 1943

Nogle børn udvikler aldrig et sprog. Det autistiske barn, som erhverver et sprog, vil ofte bruge ord og sætninger, som forekommer stereotype, gentagne og med en speciel ”privat mening”. Hos cirka 75 % af børnene med infantil autisme ses mental retardering.

Et barn med infantil autisme udvikler ikke en normal evne til socialt samspil. I barnets tidlige leveår kan dette komme til udtryk ved, at barnets mor oplever, at det er svært at opnå øjenkontakt med barnet, at barnet ikke kan lide at blive taget op, samt at det er vanskeligt at trøste barnet. Børn med infantil autisme skelner først sent mellem forældre og fremmede, en evne, der ellers udvikles inden for det første leveår.
Autistiske børn er beskrevet som værende i en ”glasklokke” på grund af barnets manglende evne til socialt samspil. Disse vanskeligheder viser sig ved en manglende evne til indlevelse i andre mennesker såvel på det intellektuelle som det emotionelle plan samt en manglende evne til at indrette sig intuitivt efter en bestemt social situation. Denne dysfunktion ved infantil autisme betegnes som mangel på mentaliserings evne, også kaldet Theory of Mind, dvs. manglende evne til at forestille sig og sætte sig ind i, hvad andre tænker og føler.

Evnen til at mentalisere er nødvendig for at kunne tage bestik af andre, aflæse deres motiver og danne sig forestillinger om forholdet mellem mennesker indbyrdes og om sig selv i forhold til andre. Barnet kan således ikke gøre sig konkrete forestillinger om, hvad et andet menneske rummer af viden, som er anderledes end barnets egen.

Manglende mentaliserings evne kommer blandt andet til udtryk ved, at børn med infantil autisme har vanskeligt ved at tyde andre menneskers mimik og kropsholdning. Når barnet bliver ældre, virker det ikke interesseret i at lege med andre børn og ønsker ikke at indgå i aktiviteter med jævnaldrende. Det vil i samværet med andre udvise udtalt mangel på situationsfornemmelse og ikke kunne forstå almindelige sociale spilleregler. Autistiske børn kommer således til at bryde samfundets uudtalte normer for samvær ved f.eks. at gå for tæt på andre eller afbryde en samtale uden at vente på, at det bliver deres tur.

Jeg giver psykologisk og pædagogisk behandling, støtte og rådgivning omkring infantil autisme.

Ring og hør nærmere på 42198885 eller skriv en mail til helle@boernepsykologviborg.dk.