Skip to main content

Mobning

Mange børn der udsættes for mobning er flove over det og holder det hemmeligt for forældrene

Blandt børn foregår mobning typisk i skolen eller på vej til eller fra skolen. Mobning er mest udbredt i begyndelsen af folkeskolen og aftager, jo ældre børnene bliver

Drenge mobber oftere end piger, og drenge udfører fortrinsvis fysisk og verbal mobning. Piger benytter oftere mere subtile og manipulerende former for mobning, for eksempel udstødelse, isolering og bagtalen.

Der findes forskellige former for mobning lige fra udelukkelse af fællesskabet ved for eksempel tavshed og ignorering til mere direkte mobning som forfølgelse, bank, hån og offentlig ydmygelse. I de senere år, hvor mobiltelefon og internetadgang er blevet en del af unges daglige kommunikationskultur, benyttes de elektroniske medier også som mobberedskaber.

Mobning sker ikke kun blandt børn. Mobning på arbejdspladsen er et udtalt problem. Cirka 12 procent af de, der arbejder i Danmark, har oplevet at blive udsat for mobning i løbet af et år, viser tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

Mobning er et alvorligt problem og har alvorlige konsekvenser for dem, der bliver ramt. Mobning medfører, at børn føler sig ensomme, bliver kede af det og bange, udvikler et lavt selvværd samt udvikler en ringe tiltro til deres omgivelser. Barnet kan få faglige vanskeligheder, fordi mobningen forhindrer barnet i at koncentrere sig. Mobning øger desuden risikoen for, at barnet udvikler psykiske vanskeligheder, blandt andet angstlidelserdepressionspiseforstyrrelser og selvskade.

Mange børn, der udsættes for mobning, er flove over det og holder derfor mobningen hemmelig for forældrene. Skolevægring er et hyppigt adfærdsmæssigt tegn på mobning. Andre tegn på mobning kan være, at barnet bliver meget stille og holder sig for sig selv. Eller omvendt, at barnets adfærd bliver meget udadreagerende med irritabilitet og aggressivitet. Andre tegn på mobning kan være, at barnet får svært ved at koncentrere sig, får meget let til tårer, er præget af nervøsitet og ængstelighed, har manglende appetit samt klager over fysiske gener, for eksempel træthed, ondt i maven og hovedpine.

Hvordan barnet adfærdsmæssigt viser, at det har det svært, er meget individuelt. Således er det barnets ændring i adfærd, der er det største tegn på, at det har problemer.

At blive udsat for mobning er ubehageligt og skadeligt uanset om man er barn eller voksen. Det kan være svært ikke at lade mobningen påvirke ens selvbillede. Men det er vigtigt at huske, at mobning ikke handler om enkeltindivider, men dynamikker i grupper!

Jeg arbejder med problematikker omkring mobning, og vi giver psykologisk og pædagogisk rådgivning og støtte.

Ring og hør nærmere på 42198885 eller skriv en mail til helle@boernepsykologviborg.dk.