Skip to main content

OCD

Tilbagevendende og generende tvangstanker og tvangshandlinger

Kernesymptomet i obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) er tilstedeværelsen af tilbagevendende og generende tvangstanker og/eller tvangshandlinger

Tvangstanker (obsessioner) er tanker, idéer, forestillinger eller billeder, som vender tilbage i den OCD-ramtes bevidsthed igen og igen.

Tvangshandlinger (kompulsioner) er gentagne handlemønstre, ofte med et stereotypt præg, som den OCD-ramte føler sig tvunget til at udføre igen og igen. Tvangshandlingerne tjener oftest det formål at afværge, at en frygtet katastrofe indtræffer, for eksempel at man smittes med en farlig sygdom, kommer til at påføre andre en ulykke, eller tjener til at reducere spændingstilstande, ubehag eller angst.

En stor gruppe af børn med OCD (obsessive compulsive disorder, på dansk obsessiv-kompulsiv tilstand) har pinefulde tvangstanker om, at der skal ske dem selv eller deres forældre noget ondt. Disse tvangstanker forsøger de at afværge ved hjælp af forskellige tvangshandlinger. Karakteristik for børn, unge og voksne med OCD er, at de erkender deres tvangstanker som fremmede og uønskede, men samtidig som et produkt af deres egne tanker og således ikke som noget der er påført udefra.
OCD er sjælden i førskolealderen og debuterer ofte i ni- til tiårsalderen. De symptomer, man ser hos børn, svarer stort set til voksnes symptomer.
Et hyppigt tvangssymptom, som ses hos både børn, unge og voksne med OCD, er angst for snavs og smitte med deraf følgende renlighedsritualerDe hyppigste renlighedsritualer er vaskeritualer i form af utallige håndvaskninger eller måske endda brusebade. Bag ved vaskeritualerne ligger en tvangstanke om snavs og smitte. Dette medfører, at man straks efter at have rørt ved genstande, som man frygter, er fyldt med snavs og bakterier, vil få en ubetinget trang til at vaske sig.
Et andet hyppigt symptom ved OCD er gentagelsesritualer, hvor den OCD-ramte skal udføre bestemte handlinger et bestemt antal gange. Eksempler på gentagelsesritualer kan være, at man skal åbne og lukke døre flere gange, gå frem og tilbage over et dørtrin et bestemt antal gange eller gå eller løbe den samme tur hver dag. Således er nogle gentagelsesritualer mere tydelige for omgivelserne end andre.

Et tredje hyppigt symptom er kontrolritualer eller tjekkingadfærd. Tjekkingadfærd kan f.eks. komme til udtryk ved, at den OCD-ramte konstant skal sikre sig, at døren er låst, at komfuret er slukket etc. Denne tjekkingadfærd udgør ofte kun en ringe beskyttelse af tvangstankerne, så på trods af at man har tjekket hoveddøren et utal af gange, fortsat er lige så meget i tvivl om, hvorvidt døren er låst, som da man indledte ritualet. Hos børn kan tjekkingadfærd også vise sig i en endeløs række af spørgsmål, som barnet stiller forældrene. Spørgsmålene kan dreje sig om, hvorvidt barnet har fået gjort tingene godt nok og på den rigtige måde etc.

Et fjerde symptom, som ses hos nogle OCD-ramte er mentale ritualer. Mentale ritualer er en aktiv handlen, som man udfører inde i hovedet, og som f.eks. kan være behovet for at tælle til et bestemt tal, at skulle remse alle navne op på mennesker, som ikke skal rammes af sygdomme eller ulykker.

Hos nogle OCD-ramte ses tvangstanker og tvangshandlinger vedrørende symmetri og orden. F.eks. hvis en handling udføres med venstre hånd, opleves en trang til, at handlingen også skal udføres med den højre hånd.

Årsager til OCD
Årsagen til OCD er ikke endeligt klarlagt, men skyldes umiddelbart en kombination af psykologiske og neurobiologiske årsager. Undersøgelser viser, at man har nedsat aktivitet af et af hjernens signalstoffer, serotonin, bestemte steder i hjernen, når man har OCD. Desuden er det påvist, at basalganglierne, thalamus samt den orbitofrontale del af kortex er involveret.
OCD er arvelig, og forældre til børn og unge med OCD har højere hyppighed af tvangssymptomer end andre forældre.

Jeg giver psykologisk behandling, støtte og rådgivning omkring OCD.

Ring og hør nærmere på 42198885 eller skriv en mail til helle@boernepsykologviborg.dk.