Skip to main content

Psykologisk udredning

Her får vi et unikt indblik i barnets/den unges ressourcer og udfordringer, men også muligheder

Udredning skal kunne bruges til at blive klogere på det pågældende barns/unges ressourcer, vanskeligheder, hverdagsproblemer, kognitive og emotionelle problematikker, adfærdsproblematikker, skole/uddannelsesproblematikker.

Udredning består vanligvis af:

  • Gennemlæsning af sagsagter
  • Samtale med relevant netværk omkring individet
  • Psykologisk testning med forskellige tests
  • Observation
  • Udarbejdelse af rapport
  • Tilbagemelding

I den psykologiske udredning inddrager jeg på baggrund af kurser og erfaring, de tests der skal belyse barnet, den unge eller voksnes ressourcer og vanskeligheder.

Udredningens resultater leves i form af en rapport, der beskriver barnets, den unges aktuelle ressourcer og vanskeligheder. På baggrund heraf anføres anbefalinger til barnet/den unge selv, familie og til de professionelle som arbejder med barnet eller den unge.

Det beskrives i rapporten, hvad der skal til for at beskrive muligheder og trivsel, udvikling og læring.

Der vil være mulighed for at aftale et formidlingsmøde, hvor udredningen formidles til de relevante aktører og hvor mulige interventioner drøftes. Testpersonen får altid feedback på udredningen.

Rekvirent kan være privatpersoner, institutioner, forsikringsselskaber eller kommune.

Ud over diverse ratin scales, (R, 5-15, Brife, SCL – 90) har jeg uddannelse og erfaring med et bredt spektrum af psykologiske tests så udredningen kan sammensættes præcist til at afdække de spørgsmål, der aktuelt presser sig på og kan beskrive psykologiske ressourcer og vanskeligheder.

Ring og hør nærmere på 42198885 eller skriv en mail til helle@boernepsykologviborg.dk.