Skip to main content

Priser og betaling

Vær opmærksom på tilskud fra ”Danmark” og forsikringer

Samtaler og terapi individuelt børn, unge eller voksne a` 50 min.
kr. 1.050,-
Supervision individuelt
kr. 1.250,-
Lille supervisionsgruppe
kr. 1.500,-
Stor supervisionsgruppe
kr. 2.000,-
Psykologisk undersøgelse: Aftales ud fra den specifikke opgav
Temadage og kurser aftales efter indhold, opgave og antal deltager
Rejsegodtgørelse ved kørsel pr. køretime+ 3.73 kr. på km.
kr. 750,-

Vilkår for betaling:

Der fremsendes faktura eller betales med MobilePay, der er altid en frist på 14 dage.
Betaling på forfaldsdato bliver pålagt rente på 2 % pr. påbegyndt måned og 50 kr. pr. rykker.

Vilkår ved afbud:

Aflysning eller ændring af din aftale skal ske senest kl. 9.00 på dagen, helst så tidligt som muligt. Senere aflysning eller afbud i forbindelse med sygdom, udeblivelse eller forglemmelse faktureres med 75% af taksten.

Ring og hør nærmere på 42198885 eller skriv en mail til helle@boernepsykologviborg.dk.