Skip to main content

Skolevægring

Skoleværing er ofte komplekst og kan have mange forskellige årsager

Skolevægring betyder, at barnet enten helt eller delvist ikke kommer i skole

Barnet kan klage over hovedpine, træthed eller lignende om morgenen for at slippe for at gå i skole. Nogle børn kan have grædeture og/eller raserianfald i skolen eller hjemme. Nogle børn bliver stille og trækker sig.

Skolevægring er mest almindeligt hos førsteklasses børn, blandt 10-11-årige og 14-15- årige, men skolevægring kan starte når som helst. Skolevægring er særligt udbredt blandt børn og unge med en autismespektrumforstyrrelse, men også andre elever rammes.

Hvis man oplever følgende, skal man være opmærksom på skolevægring:

  • Barnet viser stort ubehag ved at tage i skole og beder om lov til at slippe hele eller dele af dagen
  • Barnet møder på skolen efter at have vist ”problemadfærd” om morgenen
  • Barnet møder op, men forlader skolen i løbet af dagen
  • Barnet er helt borte fra skolen

Skolevægring er ofte komplekst og kan have mange forskellige årsager. Det kan forårsages af problemer i skolemiljøet grundet rammerne, manglende viden eller ressourcer hos skolens personale, eller blandt de jævnaldrende (f.eks. udelukkelse fra fællesskabet eller mobning) eller af problemer i hjemmet. Hos skolevægrende børn ser man ofte stress, angst og depression ofte som følge af skolevægringen.

Hvis man som forælder oplever, at ens barn ikke vil/kan tage i skole, er det vigtigt at undersøge, hvad årsagen til barnets adfærd er, eventuelt i samspil med fagpersoner.
Som forælder skal man forsøge at fortsætte med at støtte barnet i, at det kommer i skole, da det kan blive vanskeligere og vanskeligere at få barnet tilbage i skolen, jo længere tid barnet er væk fra skolen, og da manglende skolegang kan give barnet yderligere problemer og nedsat trivsel.

Jeg arbejder også med skoleværing i et tæt samarbejde med eleven, forældrene og skolen.

Ring og hør nærmere på 42198885 eller skriv en mail til helle@boernepsykologviborg.dk.