Skip to main content

Kognitive metoder

I kognitiv terapi har man fokus på barnet, den unge eller den voksnes problemer nu og her

Kognitiv terapi

I kognitiv terapi søger man at erstatte destruktive tanke- og handlingsmønstre med mere realistiske og hensigtsmæssige.

På en lang række områder er kognitiv adfærdsterapi en evidensbaseret metode for behandling. Det betyder, at det er denne form for terapi, der er anbefalet til en række psykiske lidelser i både nationale og internationale programmer.

I kognitiv terapi har man fokus på klientens liv og problemer nu og her. Derfor vil klienten efter hver samtale gå hjem med noget, der kan bruges i hverdagen, og behandlingen vil således hurtigere blive ført ud af det terapeutiske rum og ind i det levede liv.

ACT (Acceptance and Commitment Therapy)

I ACT (Acceptance and Commitment Therapy) er hensigten at lære klienten at acceptere og give plads til følelser og være opmærksom på tanker uden at blive for involveret i dem.

I ACT lærer man at være bevidst og nærværende nu og her frem for at hænge fast i fortiden eller at frygte fremtiden. Det handler om at rette fokus på det, der virkelig betyder noget for en, og at man derved kommer ud af lidelse og forpinthed. I ACT klarlægger man sine værdier og lærer at leve efter dem.

ACT er en evidensbaseret terapiform, der viser gode resultater i mange undersøgelser. I ACT vil du ved hver session få redskaber med hjem til at arbejde med mellem samtalerne.

Ring og hør nærmere på 42198885 eller skriv en mail til helle@boernepsykologviborg.dk.