Skip to main content

PDA

Når angsten for karv bliver altoverskyggende

PDA er en særlig profil hos nogle mennesker med autisme. Pathological Demand Avoidance.
PDA betyder oversat til dansk: Patologisk (eller Ekstrem) Krav Afvisende.

PDA (Pathological Demand Avoidance) blev først beskrevet i 1980’erne af den engelske psykolog Elisabeth Newson. Hun beskrev, hvordan personer med PDA har en særlig profil i deres autisme, der blandt andet kommer til udtryk ved, at de har en bedre evne til at mentalisere (indleve sig i andre) samt bedre kommunikationsfærdigheder, end man generelt ser ved autisme, men omvendt har de en høj grad af angst og mere svært ved at imøde komme krav end man ser ved klassisk autisme.

Personer med PDA er ekstremt følsomme over for, at andre stiller krav til dem. De har et angstdrevet behov for kontrol, hvilket udløser tvangspræget undgåelse af krav og forventning fra andre mennesker. Personer med PDA vil gerne være lige så gode eller bedre end andre og de er overdrevet optaget af, om andre kommer med forventninger til dem, som de ikke kan leve op til. De har et ambivalent forhold til at lykkes, da de gerne vil være bedre end eller lige så gode som andre, men de er ikke i stand til at gøre den nødvendige indsats for at lykkes. De er bange for at fejle, og derfor giver de op på forhånd, samtidig med at de bevarer troen på, at de godt kunne, hvis bare de gad.
Børn med PDA udviser meget ofte skolevægring og isolation, dels fordi de ikke kan håndtere, at der bliver stillet krav til dem, og dels fordi de i skolen bliver sat til opgaver, som de oplever som udfordrende, og som de ikke vil gøre.

Personer med PDA har mindre tvangspræget rutineadfærd i forhold til, hvad man normalt ser ved autisme. Personer med PDA udgør en gruppe, der, hvad de autistiske symptomer angår, “snyder”, og derfor går de under radaren, og mange af dem får først sent en autismediagnose. Piger med PDA er gode til at imitere ”normal” adfærd hos jævnaldrende, endda i en sådan grad så andre, der ikke kender dem så godt, kan blive i tvivl om, hvorvidt der faktisk foreligger autisme.

Det kan være svært for omgivelserne at se PDA og forstå den, og børnene bliver ofte opfattet som uopdragne, trodsige og dovne, selvom det slet ikke er det, der er på spil. Dét helt grundlæggende ved PDA, er den intense angst, der styrer barnet, men som ikke nødvendigvis er synlig for omgivelserne. Det er derfor ofte en stor udfordring for forældrene at få omgivelserne til at forstå deres barn og vise de hensyn, som barnet har brug for.

Jeg giver psykologisk behandling, støtte og rådgivning omkring PDA.

Ring og hør nærmere på 42198885 eller skriv en mail til helle@boernepsykologviborg.dk.