Skip to main content

Om mig

Helle Skipper, Psykolog

I min ”erfaringsrygsæk” har jeg integreret min faglige og personlige udvikling gennem 25 år. Min tilgang til arbejdet med mennesker udspringer af et anerkendende, humanistisk og eksistentialistisk livssyn.

Uddannelse og efteruddannelse:

Har været uddannet psykolog siden 1998 og autoriseret som psykolog i 2001. Arbejdede tidligere som lærer. Har siden løbende efteruddannet mig i følgende områder:

  • Integreret psykoterapi
  • Spædbarnsobservation med henblik på terapeutisk arbejde med både børn og voksne
  • Kognitiv terapi herunder KRAP
  • Certificering i bl.a. ADOS som er en metode der anvendes i afklaring omkring autisme og mange andre testmetoder.
  • Supervisionsteori og supervision af supervision
  • ICDP
  • Mentaliserings baseret Terapi
  • Theraplay

Derforuden har jeg et stort kendskab til det neuropsykologiske område, som er vigtigt i forhold til at kunne arbejde med det terapeutiske område.

Mit arbejdsliv før jeg for 10 år siden startede som selvstændig psykolog har bragt mig stor erfaring. Jeg har arbejde med almindelig PPR- arbejde, specialrådgivningen i Amtets specialrådgivning, Krabbeshus Heldagsskole som er en skole for elever med autisme, behandlingsinstitution hvor børn og unge er anbragt. I de sidste 8 år har jeg som selvstændig psykolog bl.a. arbejdet som Visospecialist. VISO står for “Den nationale videns-og specialrådgivningsorganisation”, der tilbyder landsdækkende specialrådgivning til kommuner, specialtilbud og borgere, når den rette ekspertise ikke findes i kommunen.

Derudover opsamles der viden, udvikles ny viden og VISO tilbyder formidling indenfor specialrådgivningsområdet, hvilket jeg har været en del af.

I min ”erfaringsrygsæk” har jeg integreret min faglige og personlige udvikling gennem 25 år. Min tilgang til arbejdet med mennesker udspringer af et anerkendende, humanistisk og eksistentialistisk livssyn.

Jeg arbejder med børn og unge, der har det vanskeligt. I samarbejde med jer forældre understøtter jeg en positiv udvikling.

Desuden har jeg individuelle terapiforløb med unge og voksne, der har det svært. Herudover underviser jeg og superviser fagfolk i hele landet, her også forældre og plejeforældre.

Min dedikation i arbejdet som psykolog retter sig mod de nære relationer og alle de kompleksiteter, der kan opstå, når den tidlige start på livet af uransagelige årsager har haft sine udfordringer.

Psykolog Helle Skipper

Det vilkår har det desværre med at spænde ben for, at de grundlæggende byggesten i vores personlighed bliver lagt tilstrækkeligt solidt til, at vi kan stå sikkert nok på vores egne ben gennem de udfordringer, livet nu engang byder os. Særligt kan det give bøvl i de følelsesmæssige bånd til vores nærmeste og i vores sociale relationer. Det er rigtig ærgerligt, for det forhindrer os i at udfolde det, vi som menneskeart er drevet af, nemlig at føle os forbundne og samhørige med dem, der betyder noget for os.

Men også selv om vi har fået lagt et godt fundament og været i gode hænder gennem vores barne- og ungdomsliv, kan vi blive ramt af lynet. Sådanne traumatiske begivenheder ryster. Vores fundament, ligesom de grundlæggende byggesten også kan komme til at vakle af alle mulige andre årsager.

Hvis det er børn, vi taler om, har jeg brug for jeres hjælp som forældre. Jeg samarbejder altid tæt med jer om at udfolde potentialet i jeres barn ud fra de forudsætninger, der nu engang er givet, derfor bliver I også inviteret i arbejdstøjet, når I kommer hos mig, da det jo netop er måden, I ”danser” med jeres barn på, som jeg kan bidrage til at forfine og nuancere på den sådan måde, at jeres barns personlighedsudvikling får bedre udfoldelsesmulighed.

Et særligt område jeg også gennem årene har oparbejdet erfaring indenfor, er i forhold til børn, unge og voksne med autisme. Her arbejder jeg med specialopgaver for kommuner, børn og unge der ikke kommer i skole, samtaleforløb, gruppeforløb vejledning, psykoedukation og undervisning.