Skip to main content

Theraplay

Legeterapi hvis livsnerve er den sunde afstemte interaktion mellem forældre og børn

I mit arbejde er jeg meget inspireret af Theraplay, jeg er i gang med at blive Theraplay certificeret og arbejder under supervision.

Theraplay er en relationsbaseret legeterapi, som er interaktiv, fysisk og sjov. Metoden er udviklet med udgangspunkt i tilknytningsteorien og justeres løbende med den nyeste teoretiske og empiriske viden indenfor området. Dens livsnerve er den sunde, afstemte interaktion mellem forældre og barn.

I Theraplay betragtes her-og-nu oplevelsen i interaktionen mellem barnet og den betydningsfulde voksne som et mål i sig selv. Glæden og legen bliver den lim, der knytter et bånd eller et følelsesmæssigt fællesskab mellem den voksne og barnet. De lege og aktiviteter, som Theraplay sessionerne er bygget op omkring, har således til formål at igangsætte det neurale netværk og dermed barnets mulighed for at deltage i helende og sunde kontaktøjeblikke.

Theraplay er primært rettet mod børn i halvanden til tolvårsalderen, men kan også anvendes til teenagere og voksne. Metoden bliver brugt til børn med sociale, følelses-, udviklings- og adfærdsmæssige vanskeligheder. Theraplay fokuserer ikke på barnets faktiske alder, men derimod på barnets følelsesmæssige udviklingsniveau.

Målet er at skabe tilknytning, selvregulering, selvværd og tillid samt glæde og engagement, så barnet rustes til at kunne begå sig i mere aldersvarende sammenhænge i skole og fritid.

Kort fortalt er Theraplay en intervention, der:

  • styrker tilknytning, selvværd og tillid til andre igennem glædesfyldt engagement
  • er baseret på de naturlige mønstre af sunde interaktioner mellem forældre og barn
  • fokuserer på fire essentielle kvaliteter i forældre-barn-relationen: struktur, omsorg, engagement og udfordring
  • skaber en aktiv og empatisk forbindelse mellem barn og forældre
  • resulterer i, at barnet får et positivt selvbillede og udvikler selvværd, som betyder, at det kan indgå i relationer som positive og givende

Ring og hør nærmere på 42198885 eller skriv en mail til helle@boernepsykologviborg.dk.