Skip to main content

GUA

Når man har GUA, har man et skrøbeligt sind og er ofte hyper følsom

GUU er en forkortelse for Gennemgribende Udviklingsforstyrrelse, Uspecificeret, og GUA er en forkortelse for Gennemgribende Udviklingsforstyrrelse, Anden

GUU
GUU bruges til at diagnosticere børn, som udviser mange, men ikke alle de typiske tegn på autismespektrumforstyrrelser, eller hvis vanskelighederne ikke er særlig tydelige før seksårsalderen. Ofte bruges GUU som en midlertidig diagnose, indtil det kan fastslås, hvilken gennemgribende udviklingsforstyrrelse, der er tale om.

GUA
GUA gives, når man kan udelukke de øvrige gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Mennesker med GUA er normaltbegavede. En stor del af tiden kan de fremstå fuldstændig almindelige og upåfaldende, hvilket kan gøre det svært for andre at lægge mærke til de vanskeligheder, som den GUA-ramte har. Dette medfører desværre ofte, at mennesker med GUA ikke får den hjælp, som de har brug for.
På trods af at mennesker med GUA har flere sociale kompetencer, end man ser ved autisme, medfører deres vanskeligheder med socialt samvær og empatiske færdigheder (indlevelse) i forhold til andre mennesker, at de har svært ved at bevare sociale relationer. Deres vanskeligheder gør, at de ofte mistolker og misforstår andre menneskers handlinger, og de kan i pressede situationer have svært ved at skelne mellem fantasi og virkelighed.
Mennesker med GUA har et skrøbeligt sind, hvor de kan være følelsesmæssigt meget svingende, har det svært med uforberedte forandringer og nemt bliver frustrerede. De kan have nedsat evne til at regulere følelser og oplever derfor ofte et følelsesmæssigt kaos.
Mennesker med GUA kan være præget af angst og impulsivitet, samt være hyperfølsomme over for alle indre eller ydre påvirkninger både sanse- og følelsesmæssigt.

Mange med GUU/GUA har samtidig også andre lidelser (komorbiditet). Dette kan eksempelvis være ADHDOCDangstspiseforstyrrelser eller andet.

De forskellige vanskeligheder viser sig ind imellem, men næsten aldrig hele tiden – og ikke nødvendigvis på samme tid.

I pubertetstiden påvirkes følelseslivet ofte i betydelig grad, hvor den unge teenager bliver mere sensitiv og kan opleve ekstreme følelsesudbrud. For teenageren med GUA er pubertetstiden særlig vanskelig, fordi følelseslivet er den unges største udfordring.

Miljøet kan være af afgørende betydning for forstyrrelsens udvikling. Det kan gøre en væsentlig forskel at sætte ind over for GUA så tidligt som muligt med en massiv indsats både i forhold til barnet med GUA og barnets familie. Børn, som får GUA-diagnosen, har ofte mere angst og kaos i deres adfærd end almindeligt ved autismesprektrumforstyrrelser. Børn med GUA har derfor brug for en tilpas struktureret og forudsigelig hverdag med:

  • Tydelige rammer og regler.
  • Forberedelse på forandringer.
  • Verbal og visuel konkretisering.
  • Små overskuelige sociale enheder.
  • Fleksible, accepterende, anerkendende omgivelser.
  • Passende udfordringer baseret på tro på barnets muligheder.
  • Forståelse for barnets særegenhed og fokus på barnets styrker.
  • Et skældudfrit miljø.

Jeg giver psykologisk og pædagogisk behandling, støtte og rådgivning omkring GUU og GUA.

Ring og hør nærmere på 42198885 eller skriv en mail til helle@boernepsykologviborg.dk.